Sveiki atvykę į Naglio Puteikio fanų blogą. Čia visa tai, kas netilpo paties N.Puteikio svetainėje

Gerbiamieji, visi neabejingi gerai žinomam visuomenės veikėjui Nagliui Puteikiui,
kviečiami prisidėti prie jo visuomenei "naudingos" veiklos nušvietimo.
Kadangi dėl didelio krūvio Naglis Puteikis savo oficialiuose bloguose

nespėja sutalpinti visos informacijos apie savo nuveiktus "gerus" darbus,
jam padėti nutarė jo prisiekusieji gerbėjai.
Sukurtas N.Puteikio fanų klubas. Tikime, kad N.Putekio gerbėjų yra labai daug.
Kviečiame visus registruotis
naglio.fanai@gmail.com.
Šiuo elektorinio pašto adresu laukiame ir visos informacijos apie N.Puteikio darbus,
kuriais jis dar nespėjo pasigirti savo oficialiuose informacijos šaltiniuose.
Už Klaipėdą klaipėdiečiams!
Įspėjimas. Šio tinklapio atsiradimas ir jo turinys su N.Puteikiu nebuvo derintas
ir niekada nebus derinamas...

2011 m. sausio 9 d., sekmadienis

Naglis Puteikis išdavė Girulių miško saugotojus ir atskleidė savo tikrąjį veidą

Naglis Puteikis toliau klipsta į savo paties kuriamo melo ir veidmainiavimo pinkles. Juo jau atvirai piltinasi žmonės, kurie jį manė esant kovotoju už teisybę ir principingu tiesos ieškotoju. Pasirodo visa tai buvo tik N.Puteikio kaukė, kurią atėjo laikas nuplėšti. N.Puteikis ne tik užmiršo piketą ir savo deklaruotą paramą dėl Girulių miško išsaugojimo, bet ir pats savo parašu pritarė miško kirtimui.

2011-01-08 Piketų organizatorius Naglis Puteikis pamiršo apie piketą


Skandalingam Klaipėdos miesto politikui Nagliui Puteikiui teks aiškintis visuomenei kodėl jis juos „tampo už nosies“. Apie planus iškirsti 29 hektarus Girulių miško tam, kad būtų tiesiamas papildomas geležinkelio aplinkkelis Giruliuose Naglis Puteikis pamiršo suorganizuoti piketą ar mitingą ir deramai paviešinti visuomenei ką jis labai gerai sugeba „imituoti“.
Atsakymas:
Pranešimas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtą sprendimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcijos galimybių leistinumo
I etapas: pagrindinio kelio Nr. 1 atitraukimas rytų kryptimi tam, kad atsirastų vietos kitų trijų 1050 m ilgio kelių statybai; trijų naujų 1050 m ilgio kelių įrengimas; kelių 3 – 11 prailginimas iki 1050 m naudingo ilgio (šiaurės kryptimi); ištraukiamojo kelio 19 įrengimas (800 m naudingo ilgio, šiaurės kryptimi); apsauginės plėvelės įrengimas po naujais keliais; trečiojo išvažiavimo iš stoties uosto kryptimi įrengimas prie 12 arba 16 kelio; antrojo pagrindinio kelio įrengimas tarp Girulių stoties ir Pauosčio kelyno; priešgaisrinės apsaugos vandens talpyklų perkėlimas į kitą vietą; dviejų lygių viaduko per geležinkelį įrengimas ties pietine Vasarotojų g. riba.
II etapas: Girulių apvažiavimo įrengimas, kuris numatytas Klaipėdos miesto bendrajame plane, Klaipėdos miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 patvirtintame.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2010-09-03 raštu Nr. (4.36.)-R2-2784 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2009-09-14 raštu Nr. 1-13-1302(1.10) derino planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritarė dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2010-10-04 raštu Nr. (7.13)-V4-3185 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir neprieštaravo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Pagrindinė kelyno plėtra vykdoma į rytus ir į šiaurę (nuo Girulių stoties į pietus). Tarp Pauosčio ir Girulių stočių numatomi 2 pagrindiniai keliai. Tuo būdu bus išvengta būtinybės Girulių stotyje krovininiams traukiniams sustoti ir praleisti išvažiuojančius iš Pauosčio kelyno sąstatus.
Pauosčio kelyne įrengiami papildomi atvykimo-išvykimo keliai tuo būdu sudarant galimybę sąstatus išformuoti ir reikalingus nukreipti iš šios stoties tiesiai į "Klaipėdos nafta" ir KLASCO terminalus, neužvažiuojant į Klaipėdos stotį.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys vadovas,( Naglis Puteikis) 2010-09-06 raštu Nr. (7.12)2Kl-290 pritarė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai su pastaba: „pagal padarytą atitaisymą 3.3. „Planuojamos ūkinės veiklos vietos charakteristikos ir vietovės administracinė priklausomybė“ papildžius 3.31.2. „Planuojamos ūkinės veiklos vietą istorinių – kultūrinių objektų atžvilgiu“ registruotu kultūros paveldo objektu – Girulių geležinkelio stotimi (KVR unikalus kodas 32565) koreguoti Klaipėdos geležinkelio mazgo Pauosčio kelyno rekonstrukcija. Poveikio aplinka. II knyga. Pateiktą 17 grafinį priedą „Specialiojo plano koncepcijos brėžinį.“. 2010-09-08 raštu Nr. (1.40)2Kl-55 neprieštaravo planuojamai ūkinei veiklai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą